Agenda Pingwinariów 2007

środa, 14 marca 2007
19:00–99:99 Można się bawić
Samoorganizacja
Organizatorzy będą sobie pracować, a Wy możecie się bawić.
czwartek, 15 marca 2007
13:00–15:30 Obiad
16:00–17:00 Szyfrowanie dysków, praktyka
Krzysztof Leszczyński
Czy warto stosować szyfrowanie dysków w codziennej praktyce. Popularny mit stwierdza stanowczo, że szyfrowanie spowalnia istotnie pracę systemu. Wszystko od Kernel Device Mapper, co nie wiecie, a boicie się spytać; łącznie z pytaniem, co zrobić jak wam się przydarzy race condition (szczegóły bolesnego bug report na bugzilla.redhat.com).
17:00–18:00 Prawo dla linuksiarzy
Roman Bieda, Wojciech Nartowski
Przestępstwa komputerowe -- omówienie Kodeksu Karnego w zakresie Snifingu, DoS, przełamywania zabezpieczeń.
Postępowanie karne w przestępstwach komuterowych, omówienie Kodeksu Postępowania Karnego:
 • Czy musze wpuszczać policję?
 • Czy muszę mówić prawdę?
 • Jakie prawa ma zatrzymany/podejrzany?
 • Czy muszę rozszyfrowywać pliki?
 • Co może być dowodem w sprawie?
18:00–19:00 Kolacja
19:00–99:00 Szyfrowanie a prawo -- panel dyskusyjny/warsztaty
piątek, 16 marca 2007
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 Edytor wzorów matematycznych dla platformy e-learningowej Moodle
Krzysztof Andrelczyk, Konrad Perzyński
Dynamiczny rozwój i popularyzacja e-learningu w ostatnich latach stwarza zapotrzebowanie na ciągłe poszerzanie funkcjonalności dostępnych narzędzi. Dotyczy to także platform e-learningów, które wykorzystywane są w coraz bardziej specjalistycznych dziedzinach. Wymusza to dodawanie do nich nowych modułów oraz łączenie ich z zewnętrznymi narzędziami oferującymi potrzebne funkcje.
Celem projektu było stworzenie programu umożliwiającego edycję wzorów matematycznych przy użyciu graficznego interfejsu. Program miał być następnie połączony z platformą e-learningową Moodle w celu ułatwienia dodawania złożonych wzorów do opracowywanych kursów.
Program zaimplementowany został w języku Java przy wykorzystaniu rozwiązań dostępnych jako wolne oprogramowanie.
W prezentacji omówione zostaną kluczowe elementy projektu wraz ze sposobem jego integracji z platformą. Przedstawione zostanie także porównanie programu z innymi dostępnymi narzędziami.
11:00–12:00 Pakiet Open Moko
Tomasz Zieliński
Projekt OpenMoko to odpowiedź na fantazje tych, którzy wyobrażali sobie urządzenia łączące funkcje telefonu komórkowego, palmtopa i odbiornika GPS. Urządzenia, dodajmy, w pełni programowalne i działające pod kontrolą Linuksa. W swoim referacie zamierzam opowiedzieć o założeniach projektu, specyfikacji technicznej pierwszego telefonu Neo1973 oraz przedstawić środowisko programistyczne używane do tworzenia oprogramowania pod OpenMoko.
12:00–13:00 Siła prostoty, czyli rzeźbienie w OpenDocument
Jacek Konieczny
Dużo się mówi o tym, jak istotne są otwarte standardy i otwarte oprogramowanie. Ale nie tylko otwartość jest ważna, ale i prostota. Ktokolwiek kiedyś próbował zrobić coś z plikiem RTF pewnie się o tym przekonał. Podobnie, rozwiązanie prostego problemu przy pomocy skomplikowanego lub potężnego, ale źle dobranego narzędzia bywa kłopotliwe. Kto próbował przetwarzać tekst kodem w czystym C, ten wie.
W referacie zostanie pokazane jak osoba nie znająca szczegółów technicznych formatu Open Document może "na szybko" go przetworzyć otrzymując efekt trudny do osiągnięcia w samym OpenOffice. Przykładowym zadaniem jest przygotowanie etykiet adresowych na podstawie danych przychodzących pocztą elektroniczną, a głównym narzędziem Python. Celem nie jest przedstawienie standardu OpenDocument, ale raczej przydatnych narzędzi i sposobu postępowania z tego typu problemami.
13:00–15:00 Obiad
15:00–15:40 Cell -- architektura, zastosowanie, przyszłość
Piotr Pietrzak, Michał Stryga, IBM
15:40–16:20 Projekt OpenClient -- linux desktop -- założenia, budowa, rozwój
Piotr Pietrzak, Michał Stryga, IBM
16:20–17:00 Linux HPC Cluster z xCAT
Piotr Pietrzak, Michał Stryga, IBM
17:00–18:00 Creative Commons w Polsce
Alek Tarkowski
18:00–19:00 Kolacja
19:00–20:00 01010 urodziny PLUG
20:00–99:00 Granice otwartości i wolności -- panel dyskusyjny
Poruszane zagadnienia:
 • Kiedy stosowanie otwartych standardów i wolnego oprogramowania nie ma sensu?
 • Czy, kiedy i w jakim stopniu dopuszczać standardy/oprogramowanie zamknięte?
 • Czy należy "zmuszać" do używania otwartych standardów?
sobota, 17 marca 2007
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 Pyblosxom -- prosty blog o ciekawych możliwościach
Marcin Sochacki
Ostatnie kilka lat cechuje eksplozja popularności blogów w Internecie, co zaowocowało powstaniem mnóstwa gotowych narzędzi do zarządzania nimi. Wybór odpowiedniego programu jest pozornie prosty, ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, okazuje się że gotowe narzędzia są często zbyt skomplikowane, trudne do modyfikacji lub wymagają wielu dodatkowych programów. Pyblosxom jest prostym i rozszerzalnym silnikiem blogów napisanym w Pythonie. Oprócz skrótowego opisu instalacji i konfiguracji, sporo uwagi poświęcono analizie tego co dzieje się pod maską -- m.in. przydatnym funkcjom protokołu HTTP, dobrym praktykom budowania przyjaznych i funkcjonalnych serwisów WWW, optymalizacji dla wyszukiwarek.
11:00–12:00 IPv6? Zapomnijcie
Krzysztof Leszczyński
IPv6 jest nowym, cudownym protokołem, jest lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły..., no właśnie, chyba wiek. Na niemal każdej konferencji zajmującej się tematyką sieciową jest omawiany tak, jakby miał wejść do użytkowania w ciągu roku. Większość z nas albo nie dożyje wieku XXII, albo przynajmniej nie będzie już zainteresowana żadnymi protokołami. Może więc wiedzieć, dlaczego IPv6 nie jest wart zachodu, czasu developerów, przynajmniej za naszego życia.
12:00–13:00 Środowisko OpenEmbedded
Marcin Juszkiewicz
Od kilku lat zajmuję się środowiskiem OpenEmbedded służącym do budowania oprogramowania (pojedyncze pakiety, całe dystrybucje) dla urządzeń wbudowanych i chciałbym przybliżyć ten system szerszemu gronu. Aktualnie OE zawiera około 4000 'recept' opisujących oprogramowanie co przekłada się na ponad 10000 pakietów gotowych do zainstalowania na urządzeniu docelowym. Kompilacja skrośna jest obsługiwana dla praktycznie wszystkich używanych architektur w sposób przezroczysty dla użytkownika.
Zastosowany format 'recept' umożliwia szybkie i proste dodawanie nowego oprogramowania wraz z automatycznym śledzeniem zależności. Jako podstawowy format pakietów używany jest IPKG (zgodny z formatem używanym przez Debiana), możliwe jest także budowanie pakietów RPM oraz archiwów TGZ (te ostatnie jednak bez informacji o zależnościach). Oprócz pakietów system umożliwia tworzenie gotowych filesystemów, które mogą być użyte bezpośrednio na urządzeniu lub udostępnione mu poprzez NFS.
Aktualnie obsługiwane są różnego rodzaju urządzenia docelowe:
 • palmtopy
 • webpady
 • routery
 • serwery plików
 • cienkie klienty
 • systemy developerskie
Dodanie nowego urządzenia jest proste, zaś OpenEmbedded umożliwia szybkie zbudowanie systemu do testów. System docelowy może być oparty o bibliotekę Glibc lub Uclibc, dostępne są różne wersje gcc (stabilne jak i rozwojowe), różne środowiska graficzne (zarówno oparte o X11 jak i działające bezpośrednio na framebufferze) oraz różnego rodzaju usługi sieciowe i wiele innych programów oraz bibliotek.
13:00–15:00 Obiad
15:00–16:00 Do czego Zope/Plone się nie nadaje
Jakub Kulesza
Referat będzie opisywał próby wdrożenia rozwiązań opartych o Zope/Plone, a które nie powinny być technologicznie zintegrowane z CMSem ze względów technicznych, bezpieczeństwa i użyteczności.
CMS Plone jest znanym i bardzo dobrym systemem zarządzania zawartością witryn WWW. Świetnie nadaje się na systemy intranetowe i portale społeczności sieciowych. Firmy wykorzystujące CMS Plone do magazynowania i prezentacji danych, potrzebują często dorobić do systemu funkcjonalność specyficzną dla danej organizacji. Plone z kolei łatwo poddaje się wzbogacaniu w nową funkcjonalność ze względu na swoją otwartą architekturę. Często jednak wykorzystanie Zope/Plone jako platformy dla aplikacji krytycznych dla funkcjonowania firmy okazuje się często wyborem niesłusznym i prowadzącym do późniejszych komplikacji.
Referat byłby zestawieniem informacji o problemach, jakie mogą napotkać zespoły developerskie, tworzące aplikacje dla środowiska Zope/Plone, oraz problemy dla zespołów utrzymania, które aplikacjami będą się opiekować.
16:00–17:00 Novell Access Manager
Dariusz Leonarski, Novell
Novell Access Manager to oparte na SUSE Linux rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające współużytkowanie zasobów online, oferujące nową metodę kontrolowania dostępu do aplikacji biznesowych, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych.
Pokażemy jak w oparciu o Novell Access Manager na SUSE Linux:
 • udostępniać w oparciu o reguły niezbędne zasoby informatyczne użytkownikom znajdującym się poza firmową zaporą sieciową
 • współdzielić informacje o tożsamości i prawach dostępu z zaufanymi partnerami
 • nadawać i usuwać prawa dostępu w czasie rzeczywistym
 • sprawdzać zgodność działalności firmy z przepisami w czasie rzeczywistym
 • generować raporty dotyczące zdarzeń w sieci i prób dostępu.
17:00–18:00 TeX produkuje dokumenty o znaczeniu prawnym
Jerzy Ludwichowski
Przedstawię podsystem produkujący prawnie wiążące dokumenty dla systemu rekrutacji na studia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokumenty są generowane z danych uzyskiwanych z bazy danych systemu. Pokażę, jak przy użyciu najprostszych środków uzyskać wyniki, które niewtajemniczonym mogą wydać się niemożliwymi do osiągnięcia. W prezentacji postaram się uzasadnić użycie Plain TeX-a i LaTeX-a jako podstawowych narzędzi produkcji dokumentów, omówić napotkane i rozwiązane trudności, ogólną konstrukcję systemu oraz użyte -- niezaawansowane -- mechanizmy TeX-owe.
18:00–19:00 Kolacja
19:00–99:00 Bawimy się na cześć św. Patryka
niedziela, 18 marca 2007
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 MAC kontra DAC, co wybrać?
Piotr Sasak, Bartosz Brodecki
W obecnej rzeczywistości system operacyjny musi spełniać coraz wyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa działania. Pojawiają się nowe technologie, nowe usługi, świadomość informatyczna użytkowników zwiększa się, jak i możliwości dostępu do sieci Internet, do której podłączane są nowe komputery.
Wszystkie te czynniki dają ogromne możliwości komunikacyjne oraz niosą nowe zagrożenia i co za tym idzie nowe wymagania dla bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Stanowią one pierwszą linię obrony przed świadomymi swoich umiejętności nieproszonymi użytkownikami określanymi mianem intruzów. Na prezentacji zostaną przedstawione podstawowe założenia dla systemów z obowiązkową kontrolą dostępu (ang. Mandatory Access Control), porównanie systemów z uznaniową kontrolą dostępu (ang. Discretionary Access Control) a systemami stosującymi MAC, obecne prace związane z systemami MAC, nowe problemy, które pojawiają się w takich systemach oraz postawimy sobie pytanie: "Co wybrać MAC czy DAC?".
11:00–12:00 Myśl (nie)szablonowo!
Dariusz Grzesista
Któż nie spotkał się z językiem PHP? Chyba większość z nas. Małe projekty można pisać, wplatając kod pomiędzy znaczniki HTML. Jeśli projekt będą współtworzyli: programista, projektant HTML i grafik, zaczynają się kłopociki. Problem rozdziału kodu od warstwy prezentacji jest stary jak świat i bardzo powszechny w firmach developerskich. Na wykładzie postaram się przybliżyć jedno z popularnych rozwiązań - szablony Smarty. Opowiem, jak z nich skorzystać, jak zmieni się HTML po wkroczeniu Smarty oraz pokażę praktyczne zastosowanie w projekcie dla polskiego cła.
12:00–13:00 Życie na bateriach
Artur Górniak
14:00–15:00 Czas Powrotów
Strona główna PLUG
 

nick: 
hasło: 
nowe konto
Nie pamiętam hasła

Ostatnia aktualizacja: 2007-03-10 18:42