Agenda Pingwinariów 2008

środa, 16 kwietnia 2008
19:00–99:00 Przyjazd środowych uczestników
Organizatorów nie będzie albo będą spać.
czwartek, 17 kwietnia 2008
13:00–15:30 Obiad
16:00–17:00 Narodowe Archiwum Cyfrowe a kwestia otwartych standardów i open source w Polsce
dr Nikodem Bończa-Tomaszewski i Rafał Magryś
Przechowywanie danych w otwartych standardach to jeden z warunków niezbędnych do permanentnego przechowywania danych w postaci cyfrowej. Narodowe Archiwum Cyfrowe chce wspierać wdrażanie takich standardów jako obowiązujących w administracji publicznej. Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie również pierwszą instytucją publiczną która w kompleksowy sposób będzie wykorzystywać wolne oprogramowanie do budowy systemów informatycznych oraz do udostępniania swoich zbiorów.
17:00–18:00 O skomplikowanych mechanizmach, które wpływają na rozwój e-administracji w Polsce
Łukasz Klimek
W czasie prezentacji opowiem o skomplikowanych mechanizmach, które wpływają na rozwój e-administracji w Polsce. O podpisie elektronicznym, który potwierdza tożsamość obywatela w internetowym świecie, o skrzynkach podawczych, dostarczających potwierdzenie złożenia dokumentu do urzędu i o wymaganiach, jakie powinien spełnić urzędnik, by wysłać cokolwiek do obywatela drogą internetową - a wszystko to w powiązaniu z dużymi projektami informatycznymi, takimi, jak PESEL2, pl.ID czy e-PUAP.
18:00–19:00 Kolacja
19:00–99:00 Sesja zdjęciowa z Pingwinem
piątek, 18 kwietnia 2008
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 IPv6 strikes back
Piotr Strzyżewski
Wielu optymistów twierdzi, że nie warto inwestować w rozwój lub wdrożenie IPv6. Oczywiście wielu pesymistów twierdzi coś wręcz odwrotnego. ;-) Prawda zapewne leży gdzieś po środku. Którą ze stron warto popierać? Tego nie wie nikt. :-)
11:00–12:00 Python i aplikacje z GUI
Jarosław Świerad
Krótka opowieść o tym, jak wykorzystać język Python do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji okienkowych, dla najpopularniejszych systemów: Linux, Windows oraz MacOS X. Z przykładami zastosowania oraz przykładami wdrożeń.
12:00–13:00 PKI
Adam Augustyn
Karty elektroniczne PKI znalazły praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Jest więc czymś naturalnym, że wykorzystywane są także podczas pracy z komputerem. Jednak o ile nikt nie zastanawia się jak i do czego używać kart elektronicznych w systemach Windows - o tyle nie jest to już tak oczywiste w systemie Linux. Prelekcja będzie starała się udzielić odpowiedzi jak już dzisiaj można używać kart elektronicznych w systemie Linux a także jak można dostosowywać lub tworzyć nowe oprogramowanie do takiej współpracy.
13:00–15:00 Obiad
15:00–16:00 Poczta elektryczna u dużego dostawcy
Janusz Urbanowicz
Poczta elektroniczna jest najstarszą używaną do dzisiaj usługą internetową. Jest też jedną z najczęściej używanych, i nadużywanych. Powoduje to, że prowadzenie dużego serwera pocztowego jest zadaniem dość zawiłym, a często dość kosztownym. Podczas prezentacji omówiona zostanie architektura dużego serwera poczty w środowisku ISP/ASP oraz co ciekawsze aspekty prowadzenia takiej usługi.
16:00–17:00 High Availability
Radosław Korzeniewski
Tematem wykładu będzie przedstawienie celów oraz metod i technik uzyskania wysokiej dostępności usług w systemach informatycznych. Zastanowimy się do czego właściwie stosuje się techniki HA, czy administratorzy, programiści oraz biznes tak samo rozumie to pojęcie? Jakie są zalety oraz co najważniejsze jakie są wady implementowania infrastruktury HA. Wykład będzie w głównej mierze nakierowany na obszar infrastruktury także z aplikacyjnego punktu widzenia. Przedstawione zostaną m.in. zagadnienia: SPOF, technologii RAID, metody wielościeżkowości dostępu (multipathing), klastrów, farm także w aspekcie praktycznym oraz projektowym.
17:00–18:00 wdgHarvest 3
Robert "BoBsoN" Partyka
Opis co nowego pojawi się w wersji 3 frameworku wdgHarvest (mojego autorstwa). A także o tym jak tworzyć w nim strony WWW, dlaczego jest to szybsze niż pisanie 200 razy while() { }, dlaczego są w tym frameworku "Eventy" i w jaki sposób przyspieszono ich wykonywanie, oraz jaki jest dalszy plan jego rozwoju.
18:00–19:00 Kolacja
19:00–19:15 Działania popularyzujące wolne oprogramowanie i wspomagające zwiększenie jego wykorzystania
Rafał Brzychcy
Referat będzie dotyczyć celów, metod i skutków działań, podejmowanych przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Zostaną omówione projekty zrealizowane, przeprowadzane obecnie oraz zaplanowane przez Fundację.
19:15–19:16 O neutralności technologicznej i standardach opowieść...
Łukasz Jachowicz
Jacek Łęgiewicz
19:16–99:99 Otwarte standardy
Jacek Łęgiewicz
sobota, 19 kwietnia 2008
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 Google Web Toolkit
Tomasz Zieliński
Google Web Toolkit to narzędzie, które pozwala programować dynamiczne aplikacje webowe korzystające z AJAX-a osobom nie zaznajomionym z tajnikami JavaScriptu. Dzięki wprowadzeniu dodatkowej warstwy abstrakcji kod źródłowy tworzony jest w podzbiorze języka Java, możliwe jest zatrzymywanie i śledzenie przebiegu aplikacji webowej w taki sam sposób, jak programu natywnego, kompilator Javy do JavaScriptu obsługuje silne typowanie zmiennych a różnice w interpretacji modelu DOM przez popularne przeglądarki są niwelowane w sposób automatyczny. Prezentacja będzie uzupełniona pokazami działania frameworka w wersji samodzielnej i przy użyciu Eclipse.
11:00–12:00 Disaster Recovery
Radosław Korzeniewski
Tematem wykładu będzie przedstawienie celów, metodologii oraz metod realizacji procedur DR w ramach szeroko pojętych planów BCP. Podczas wykładu zastanowimy się czym tak naprawdę są procedury DR, co to jest BCP? Co tak naprawdę składnia firmy czy organizacje do wdrażania DR i BCP? Wykład będzie kontynuacją poprzedniego wykładu HA i w oczywisty sposób będzie do niego nawiązywał. W głównej mierze temat nakierowany będzie na obszar infrastruktury, czyli procedur DR ale co ciekawsze aspekty BCP także będą omawiane. Przedstawione zostaną sposoby technicznej realizacji procedur DR, w tym replikacji danych, realizacji kopii zapasowych - klonowanie czy mirroring taśm, przygotowanie centrum zapasowego oraz odtworzenie pierwotnego stanu produkcji. Przedstawione zostaną zalety oraz co najważniejsze wady różnych mechanizmów DR w aspekcie praktycznym oraz projektowym.
12:00–13:00 SUSE Linux zamiast Windows?
Dariusz Leonarski, Novell Polska
Omówienie zaawansowanych usług sieciowych Open Enterprise Server 2, w tym wirtualizacji XEN oraz nowości w postaci Domain Services for Windows.
13:00–15:00 Obiad
15:00–16:00 PS_View
Piotr Strzelczyk
PS_View jest jedną z wielu przeglądarek do plików w formacie PostScript i PDF. Dlaczego powstała, jakie są jej założenia, historia, stan obecny i przyszłość? Przedstawię przegląd podobnych projektów, ich zalety, wady i wspólne cechy. Elementem wyróżniającym PS_View jest ,,paradygmat kadru'' -- jedno z głównych założeń tego programu. Także użyty w projekcie język programowania jest dość nietypowy -- PostScript może być nie tylko językiem opisu grafiki. Z tych dwóch założeń wynikają unikatowe funkcje i zalety (a także wady) tej przeglądarki. Dalszym etapem rozwoju ma być wieloplatformowość i poprawienie modyfikowalności i konfigurowalności. A co dalej...?
16:00–17:00 Google
17:00–18:00 Prawo do prywatności. Odpowiedzialność ISP
Romek Bieda i Wojtek Nartowski
18:00–19:00 Kolacja
19:00–99:00 Walne Zebranie PLUG
niedziela, 20 kwietnia 2008
9:00–10:00 Śniadanie
10:00–11:00 ntpwatchd -- klient NTP
Krzysztof Leszczyński
11:00–12:00 Budowa Zintegrowanego Systemu obiegu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w oparciu o wolne oprogramowanie
Jakub Lewandowski i Łukasz Głowacki
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jest produktem budowanym w oparciu o komponenty opensurce. Ma zastąpić istniejące rozwiązania oparte na przestarzałych, zamkniętych mechanizmach baz danych i umożliwić jak najszerszy dostęp do zasobów archiwów polskich dla możliwie szerokiej grupy użytkowników. Budowa Systemu wymagała dokładnego i ostrożnego doboru oprogramowania i narzędzi. Podczas prelekcji odpowiemy na pytanie, dlaczego wybraliśmy framework Pylons jako narzędzie oraz dlaczego wybór padł na bazę PostgreSQL. Omówimy workflow aplikacji: dawny oparty na MSAccess raz nowy (Pylons+PostgreSQL). Porównamy wydajność obu rozwiązań. Wyjaśnimy potrzebę używania ORM i domyślnych modułów do obsługi baz danych w Pythonie na przykładzie projektu ZoSIA. Najciekawszą częścią będzie jednak opis migracji bazy danych (od projektu nowej struktury do "inteligentnego" przenoszenia danych).
12:00–13:00 Chodźmy do biblioteki -- korzyści i trudności związane z tworzeniem środowiska DCE/RPC opartego na komponentach
Rafał Szczęśniak
Samba posiada wbudowane środowisko DCE/RPC od lat. Funkcjonuje ono poprawnie, ale jest niewygodne w użyciu dla zewnętrznych projektów. Jest tak dlatego że kod źródłowy Samby jest dość monolityczny. Mimo, że kod rpc zawiera funkcje których nazwy i sposób użycia podążają za pewną konwencją, nie tworzy on typowego środowiska biblioteki. Nie powstaje z niego plik biblioteki oraz jej API gotowe do użycia. Deweloperzy Likewise Software stanęli ostatnio przed wyzwaniem stworzenia środowiska DCE/RPC w którym API biblioteki jest fundamentem. Środowisko jest oparte o biblioteki wydane przez OSF (Open Software Foundation), pliki idl Samby 4 oraz bibliotekę klienta smb Samby 3, która dostarcza potrzebnego wsparcia dla operacji na łączach (named pipes). Takie podejście pozwoliło wielu aplikacjom na korzystanie z funckcji RPC bez ścisłego powiązania z samym środowiskiem DCE/RPC. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad tym projektem mogłyby pomóc przekształcić wiele fragmentów Samby na biblioteki. Pliki kodu źródłowego są tak zorganizowane, że zadanie jest całkiem wykonalne, pomimo znaczącej ilości pracy której wymaga. Taka zmiana pozwoliłaby wielu innym projektom Wolnego Oprogramowania na korzystanie z DCE/RPC, a tym samym umożliwiłaby lepszą integrację z środowiskami, w których Windows jest podstawą. Może to pomóc desktopom linuksowym w miarę jak stają się coraz dojrzalsze i rozprzestrzeniają się w sieciach korporacyjnych.
13:00–14:00 Czas Powrotów
Strona główna PLUG
 

nick: 
hasło: 
nowe konto
Nie pamiętam hasła

Ostatnia aktualizacja: 2008-04-10 00:35